עבודות התלמידים שהוכנו בשיעור 10
אלמוג
עמית
חן
איתי
קרן
מיכאל
עמית ב
נווה
אופק
רם
רועי
רועי ב
זוהר
ליאם