מאמרי הקורס
http://www.dannychn.com/hug/articles/mavo.html
http://www.dannychn.com/hug/articles/address.html
http://www.dannychn.com/hug/articles/mail.html
http://www.dannychn.com/hug/articles/mail.html
http://www.dannychn.com/hug/articles/mail.html