כאן יוקם אתר האינטרנט של חוג המחשבים הנערך במתנ"ס הסנפלד (שטרן) בירושלים
החוג מתקיים מידי יום שלישי משעה 18:00 עד 19:30
מה למדנו עד עתה
לדף הבית של דני