כאן יוקם אתר חוג המחשבים של הגיל השלישי המתקיים במתנ"ס הסנפלד (שטרן) בירושלים
ניתן להעביר חומר כתוב לדני עבור האתר
בימים הבאים אוסיף חומר נוסף
לדף הבית של דני
למאמרים
יצירות של התלמידים
הלוגו הוכן על ידי יעל שרר (הנכדה של ביאנקה) - תודה